Basisschool Sint Theresia

Missie en visie

 
Missie
De school waar samen ontwikkelen met plezier voorop staat!
 
Visie
Het doel van ons onderwijs is om alle kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen op alle verschillende leergebieden. Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer ze gemotiveerd zijn en goed in hun vel zitten.
 
Ontwikkeling
Wij streven ernaar dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Wij hebben de ontwikkeling van de gehele persoon voor ogen:
 • De cognitieve ontwikkeling
 • De sociale ontwikkeling
 • De persoonlijke ontwikkeling
  Om tot ontwikkeling te komen moet voldaan worden aan de basisbehoeften van ieder kind: relatie - competentie - autonomie. Dit zijn voorwaarden om tot ontwikkeling te komen.


 
 
Motivatie
We willen onze leerlingen motiveren door het geven van uitdagend en betekenisvol onderwijs aan alle leerlingen. Hiermee willen we het beste uit ieder kind halen.
 
Waardering en plezier
We vinden het belangrijk dat de leerlingen goed in hun vel zitten zodat ze optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.  We streven naar een schoolklimaat waar kinderen zich veilig voelen en zich gezien en gehoord voelen en gewaardeerd worden om wie ze zijn. Leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt. In ons onderwijs heeft humor een belangrijke plaats. We vinden het belangrijk dat er een goede balans is tussen serieus werken en samen plezier maken en lachen.
 
Kernwaarden
Op basisschool sint-Theresia staan de volgende kernwaarden centraal:
 • Samenwerken
 • Plezier
 • Uitdagend
 • Innovatief
 • Authentiek
 • Aansluiten bij mogelijkheden van eenieder